Analitika

Bu gün Azərbaycanda gənclər dövlətin aparıcı qüvvələrindən birinə çevrilmişdir

Hər bir xalqın xoşbəxt gələcəyi, onun ümidlərini doğruldan, şərəfini, ləyaqətini yüksəklərə qaldıran sağlam gənclikdən asılıdır. Gənc nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün ən prioritet məsələrdən biridir. Dünyanın istənilən ölkəsində gənclər sosial-iqtisadi inkişafın aparıcı qüvvələrindən biri, cəmiyyətin islahatlarını hərəkətə gətirən zümrəsi və yaşlı nəslin davamçısı hesab olunur, gənclər cəmiyyətin ən dinamik zümrəsi olmaqla yanaşı ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirak edir, ölkədə baş verən bütün proseslərin mərkəzində dayanırlar. Zaman dəyişir, nəsillər dəyişir, ölkələr inkişaf edir, lakin ənənələr, milli dəyərlər gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması onun mənsub olduğu xalqın rifahının və ölkənin çiçəklənməsinin rəhni hesab edilir. Müasir cəmiyyət –  gəncləri tarixin obyekti, son dərəcə mühüm dəyişiklik amili, yeni ideya və proqramların daşıyıcısı, xüsusi növ sosial dəyər kimi kəşf etməlidir.

Hər bir cəmiyyət gəncləri öz mədəniyyəti ruhunda tərbiyə edir, yetişdirir, formalaşdırır. Bu gün öz mental dəyərlərinə böyük önəm verən Azərbaycan xalqının qarşısında duran prioritet məsələlərdən biri gənclərin milli ruhda, milli vətənpərvərlik ruhunda, vətəndaşlıq ruhunda yetişdirmək, öz soykökünə, adət-ənənələrinə, milli mədəniyyətinə, mənsubiyyətinə mütərəqqi cəhətlər formalaşdırmaqdır. Gənc nəslin tərbiyəsinə önəm verən dahi Liderimiz Heydər Əliyev  1996-cı il Gənclərin ilk forumundakı çıxışında söyləmişdir: “Gənclərimizin əsas vəzifəsi özünü müstəqil Azərbaycan Respublikasının inkişafına həsr etməkdən, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaşamasına və əbədi olmasına həsr etməkdən ibarət olmalıdır”. “Gənclərimiz bizim tariximizi yaxşı bilməlidir, keçmişimizi yaxşı bilməlidir, dilimizi yaxşı bilməlidir, milli dəyərlərimizi yaxşı bilməlidir”. Heydər Əliyev çıxışı zamanı söyləmişdir ki, “Ümumbəşəri dəyərlər, Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərləri hər bir gənc tərəfindən mənimsənilməlidir”. Həqiqətən Dahi Liderimizin örnək həyat yolu gənc nəslin bu günkü yüksək mənəviyyatının, milli ləyaqətinin bariz nümunəsidir.

Bu gün Azərbaycanın gəncliyi ölkəmizin sabahını yalnız Prezident İlham Əliyevlə bağlayır, öz həyat və yaradıcılığını xalqına, Vətəninə və dövlətinə həsr etməyə hazır olduğunu əməli fəaliyyəti ilə sübut edir.

Azərbaycanda gəncliyə dövlət qayğısı ilə sabaha və uğurlara hesablanan bir siyasətdir. Bu siyasət sağlam, intellektual nəslin formalaşmasına xidmət edir. Azərbaycan gəncliyi sabahın əsl qayğıkeşləridir!

Aytac Məhərrəmli,
Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami rayon təşkilatının məsləhətçisi

Oxşar Xəbərlər

Back to top button