Analitika

Azərbaycan mədəniyyəti Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyalarından güc alır

Azərbaycan dövlətçiliyini qorumaq və əbədiyyətə qədər yaşatmaq üçün Heydər Əliyev irsi, onun dövlət idarəçilik təcrübəsi misilsiz mənəvi sərvətlər xəzinəsidir. Ziyalılarımız, müxtəlif sənət və peşə sahibləri dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevə dərin ehtiram əlaməti olaraq özlərinin ən yaxşı əsərlərini həsr etmişlər. Bu dahi şəxsiyyətə olan dərin hörmət, sevgi və ehtiramın parlaq mücəssəməsidir. Ulu Öndər Heydər Əliyev XX yüzilliyin ziddiyyətli şəraitində xalqımızın yetirdiyi dahi şəxsiyyətdir. O, öz yurdunun, doğma torpağının misilsiz təəssübkeşidir. Heydər Əliyev öz xalqının, doğma yurdunun gələcəyi naminə böyük quruculuq işləri həyata keçirmiş və ən çətin tarixi dövrlərdə, təqiblər şəraitində belə, doğma Azərbaycana layiqli xidmət edərək, Azərbaycan mədəniyyətini dövlətçiliyin atributlarından birinə çevirmişdir.

Heydər Əliyevin müdrik lider kimi yeritdiyi siyasətin tərkibində humanitar istiqamət xüsusi yer tuturdu. Dahi şəxsiyyətin tarixi keçmişimizə, ana dilimizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə qayğıkeş münasibəti bu sahənin öyrənilməsinə, qorunub saxlanılmasına güclü təkan verdi. Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi dövrdən başlayaraq, milli ruh gücləndi, vətənpərvərlik, azərbaycançılıq ideyaları qüvvətləndi. O, Azərbaycan ziyalılarını və xalqı strateji hədəflər üçün səfərbər etməyi bacardı. Vətənpərvərlik təbliğatının ədəbiyyata, ictimai və siyasi mühitə gətirilməsi, milli ruhun gücləndirilməsi Heydər Əliyevin xalq qarşısında tarixi xidmətlərindəndir. Bütün bunlar müstəqilliyin mənəvi və mədəni təməllərinin yaradılmasında əsas yerlərdən birini tutdu.

Azərbaycan mədəniyyəti milli-mənəvi dəyərlərə və ənənələrə əsaslanaraq Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründən indiyədək özünün yüksək inkişaf mərhələsini yaşayır. Bunun əsas səbəblərindən biri mədəniyyətə, mədəni irsə Heydər Əliyev qayğısıdır. Ulu Öndər mədəni irsimizin qorunub saxlanılmasında, inkişaf etdirilməsində və dünya şöhrəti qazanmasında əvəzsiz xidmət göstərdi. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin dövründə Azərbaycan mədəniyyəti intibah dövrünü yaşadı.

Heydər Əliyev mədəniyyətin tarixi köklərini yüksək qiymətləndirir və maddi-mənəvi mədəniyyətin tarixi varisliyinə eyni dərəcədə əhəmiyyət verirdi. O, elmin inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşır, xalqın tarixi yaddaşına hörmət və ehtiram bəsləyirdi. Ulu Öndər həmişə klassik ədəbi-mədəni irsə milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik mövqeyindən yanaşmışdır. Heydər Əliyev 1969-cu ildən ömrünün axırına qədər klassik ədəbi-mədəni irsin öyrənilməsi və təbliği üçün daim çalışmışdır. O, Azərbaycan mədəniyyətinin yaradıcıları olan mütəfəkkirlərin ədəbi irsini daim diqqətdə saxlayırdı.

Heydər Əliyevin “Azərbaycan xalqının öz mədəniyyəti ilə fəxr etməyə haqqı var. Mən Azərbaycan xalqının mədəniyyətindən qürur duyuram” kəlamı XXI yüzilliyin tarix salnaməsinə qızıl hərflərlə həkk olunub. Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasında milli musiqimizin dünya arenasına çıxarılaraq nümayiş etdirilməsində Ulu Öndərimizin xidmətləri böyükdür. 1993-cü ildə xalqın təkidi ilə Böyük Öndərimiz Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan mədəniyyət aləminə sanki yeni nəfəs verildi. Dahi lider mədəniyyət sahəsində xüsusi xidmətləri olan incəsənət xadimlərinə diqqət və qayğı ilə yanaşaraq onların problemlərinin həllinə yeni imkanlar yaratdı. Bununla da onları yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətlərinə sövq etməyə həvəsləndirdi. mədəniyyət sahəsində çalışan insanların əmək haqları artırıldı. “Kitabi Dədə Qorqud”un 1300, Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyləri, yazıçı, bəstəkar, aktyor və kino-teatr xadimlərinin yaradıcılıq gecələri keçirildi. Böyük mütəfəkkir Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə və Bülbülün ev muzeyləri açıldı. Azərbaycan mədəniyyətinin YUNESKO-da təmsil olunması, mədəniyyət və tarixi abidələrimizin qorunması Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində mümkün olmuşdur. Bu gün də Azərbaycan mədəniyyəti Heydər Əliyevin ideyalarını əldə əsas tutaraq işıqlı gələcəyə doğru addımlayır. Çünki bu böyük ideyalar müstəqil Azərbaycanı xoşbəxt uğurlu gələcəyə doğru aparır.

Namiq Əhmədov,
YAP Xəzər rayon təşkilatının sədri

Oxşar Xəbərlər

Back to top button